Jobbe på Smiso Troms

✅Jobbe på Smiso Troms?

Det vil være til stor hjelp om du hjelper oss med å dele utlysningen. Vi er ute etter en helt spesiell kollega, og vi må ha hjelp av dere til å finne den vi er på jakt etter. Vi setter stor pris på om du kan hjelp oss med å spre utlysningen.

Bli vår nye kollega? Ny stilling lyses ut.

Hardcore-jobb? Incest? Voldtekter? Overgrep?
De fleste ser i bakken når vi snakker om dette.

Joda, jobben er alvorlig nok, men vi som jobber med dette er ikke like alvorlige hele tiden. De fleste av oss i dette flerfaglige teamet har hatt jobben lenge. Fordi vi vet at vi virker. Vi ser at vi hjelper svært mange mennesker i dyp krise. Vi ser at vi hjelper barn og unge ut av vanskelige situasjoner.
Vi ser – fordi vi tror det.

Når vi ikke gjør det, forebygger vi. Vi har som visjon at ingen barn skal oppleve overgrep. Ingen voksne for den saks skyld heller. Ingen.

Så derfor snakker vi med barn og unge. Å gi barn og unge muligheter og et språk for å fortelle om det som er kjipt i livet. Det som har skjedd. Om den vonde hemmeligheten. Og den gode. Av og til avdekker vi stygge saker. Noen av sakene har du lest om i avisen. Og når vi møter et barn i en vanskelig situasjon, handler vi. Av og til med silkehansker, av og til med tyngre skyts. Uredd. Faglig.

Det er ikke alt vi kan snakke om, men litt:
Ofte samarbeider vi med andre instanser. Politi, barnevern, NAV, psykiatri – ja, alle som vil ha råd. Fordi vi er flinke. Fordi vi ikke gir oss. Fordi vi tror på folk.

Så underviser vi:
Leger og psykologer og terapeuter av alle slag. Tannleger og ergoterapeuter og sykepleiere. Barnevernspedagoger, sosionomer og barnehagelærere.

Så tar vi telefonen. Da kan vi bistå en fortvilet mamma/pappa, barnehagelærer eller helsesykepleier. Eller noen som har opplevd det utenkelige. Vi har alltid et svar, et råd, en tanke. Ofte en løsning.

Vi tåler historiene til folk. Vi tåler å tro på dem, selv om det av og til utfordrer. For oss er intet fremmed. Vi har hørt det vanvittige. Vi undres stadig over hva mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre, eller på det verste; hva voksne kan gjøre mot barn.

Du må også tåle dette. Ørene dine skal filtrere mye dyp smerte. Det er definitivt ikke en jobb for alle. Er du i tvil; ikke søk.

Det er ikke vår smerte. Og vi kjenner også på gleden. Gleden av å ha løst en sak, eller å ha hjulpet et menneske over i en ny livskvalitet. Eller når et barn forteller til oss, og vi stopper det utenkelige. Da danser vi.

Du skal ikke bare være faglig kvalifisert, men du må kvalifisere som menneske. Så deg vi søker er en spesiell type person, og vi skal ta godt vare på deg som kollega. Hver morgen skal vi sjekke hvordan du har det, hva denne jobben gjør med deg som menneske. Så skal vi kose oss med en kopp kaffe, før dagen er i gang. For det du skal være med på er i bunn og grunn å redde liv. Og fordi vi vil at verden skal bli et litt skjønnere sted, og du kan bli en av oss.

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/dfd8d3d8-f554-4d5e-afd8-140d10c76eed?fbclid=IwAR2Dras0gssW3K93b0MOWzyyONDAOUm6QcbaM8Jp9ykgibTXSXy5FxVc4b8

Incest er et ord som påkaller ……

✅ Fra media:

Incest er et ord som påkaller vemmelse hos de fleste. Et ord som ikke brukes så mye lengre. Fagfolk pakker det ofte inn i paraplybetegnelsen seksuelle overgrep. Det blir ikke helt riktig. Vi sier ikke at incest er verre eller mindre ille enn andre former for overgrep mot barn, men landskapet ser ofte helt annerledes ut for den utsatte.

Les Miriams historie. Miriam vet at det hennes far har utsatt henne for er galt, men tør hun anmelde han? Tør hun stole på noen når faren forgriper seg på henne til og med når barnevern og politi er tilstede. Vil hun holde ut å møte sin egen far i en rettsal? Det er ikke ukompliserte vurderinger for en utsatt, og det forbauser oss ikke at mange trekker sin forklaring før saken når rettssystemet.

Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.

Leder i Smiso Troms, Lene Sivertsen, har vært delaktig i kildegrunnlaget til denne saken. Miriam har vært redd for pappa hele livet. Men er kampen for å sende han i fengsel verdt det?

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/a-anmelde-sin-egen-far-1.14906362?fbclid=IwAR3Vc7U_TZDtlEP83gEbZgQADyp-XqbrMxMWHoJ-1dOGVTTRcQwS1qKnIDw