Nærstående

Foreldre

Å være foreldre kan være utfordrende. Å være foreldre til et barn som er utsatt for et overgrep kan være mer utfordrende. Mange spørsmål dukker opp, som hvorfor så vi ikke, hvorfor fortalte ikke mitt barn noe, og hvordan kan jeg best støtte mitt barn framover. Det kan og være spørsmål om hvilken hjelp en kan få, og hva skjer ved anmeldelse. Noen ganger kan det være vanskelig å ta disse spørsmålene opp med kjente. På senteret vet vi mye om barn som har vært utsatt for overgrep.
Alle barn er unike, og det er så mye mer enn utsatt for incest/ seksuelle overgrep. Det finnes derfor ingen mal til hvordan en som foreldre skal behandle sitt barn i en slik situasjon. Men kanskje disse tipsene kan passe for nettopp ditt barn:

  • Gi ros om barnet forteller om overgrep, men gi også ros på andre områder
  • Prøv å skape en hverdag som er mest mulig lik slik den var før, men på noen områder kan det bli nødvendig med særbehandling
  • Ikke mas på barnet om å fortelle deg alt om overgrepene
  • Fortell barnet at det kan kommet til deg om det ønsker å snakke om det som skjedde når det er rett for barnet ditt
  • Vær foreldre, ikke terapeut
  • Skaff nødvendig hjelp, Barne og ungdomspsykiatrien og barneverntjenesten er de viktigste aktører for barn under 18 år
  • Du kan hjelpe ditt barn ved selv å oppsøke hjelp i forhold til det som er vanskelig

Slekt og nettverk

Når et barn utsettes for overgrep, rammes oftest også den øvrige familie og nettverk. Mange ganger skjer det splittelse, og det er store følelsesmessige belastninger for mange. Kommunikasjon blir viktig for å komme best mulig gjennom situasjonen. Smiso gir tilbud om nettverkssamtaler hvor man kan invitere med seg familiemedlemmer. Her kan det gis generell informasjon samt skapes en arena for kommunikasjon, planlegging og avklaringer.

Partnere

Ingen utsatte er like, heller ikke deres partnere. Du kan være mann, kvinne, ha en mannlig eller en kvinnelig kjæreste. Du kan nylig ha fått vite om hva din partner har vært utsatt for, eller du kan ha vært kjent med dette i mange år. Det å ha en partner som har vært utsatt for overgrep kan for mange by på vansker i enkelte situasjoner eller faser i livet.

Noen vanlige seinvirkninger av overgrep som påvirker parforholdet kan være problemer med nærhet og distanse både fysisk og psykisk, det å stole på sin partner, seksuelle problemer og skyld og skamfølelse for det som har skjedd.

Behovet for kontroll kan være viktig for den som er utsatt. Det kan være kontroll av det som skjer rundt en, og kontroll over de som står rundt en. Kontroll er bra, men for mye kontroll kan være ødeleggende.

Som partner kan det være vanskelig å vite hva en bør og hva en ikke bør gjøre. Ofte kan en også føle mye ansvar, og finne det vanskelig å prioritere seg selv.

Hva kan du gjøre for å hjelpe din partner og deg selv?

I alle forhold er det å kommunisere, føle seg sett, forstått og bekreftet sentralt. Det å skaffe seg informasjon om vanlige reaksjoner og seinvirkninger etter overgrep vil kunne gjøre det lettere for deg å forstå din partners følelser og reaksjoner. Det vil også kunne gi deg selv en større forståelse av dine egne tanker og følelser.

Smiso tilbyr samtaler, enten individuelt eller sammen med din partner

Skrevet av Ole Paus

«Det begynner å bli et liv dette her, det begynner å ligne en bønn»

Hvem kommer til meg når andre går bort,
hvem blir igjen?
Hvem våger å se bak alt jeg har gjort,
og likevel kalle seg venn?
Hvem orker å se meg som den jeg er,
og elske meg som en sønn?

Det begynner å bli et liv dette her, det begynner å ligne en bønn.

Hva er løgn, hva er sant?
Hvem kan gi svar?
Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant,
og gikk før de så hvem jeg var.
Jeg glemte det jeg stjal, i hjertets dypeste brønn.

Det begynner å bli et liv dette her, det begynner å ligne en bønn.

Hvem venter på meg, hvem viser vei,
Hvem skal gjøre meg hel?
Alt jeg flyktet fra gjensøker meg,
som en gjemlengsel i min sjel.
Jeg ser hver tåre, hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop, hvert stønn.

Det begynner å bli et liv dette her, det begynner å ligne en bønn.

Hvem vil ta meg inn til seg, når alt blir kaldt,
hvem vil si: du er av meg-jeg elsker din sjel gjennom alt.
Hvem orker å se meg som den jeg er,
og elske meg som en sønn?

Det begynner å bli et liv dette her, det begynner å ligne en bønn.