Hva gjør vi?

Smiso Troms har hjelp til selvhjelp som overordnet målsetting. Vi har trua på at evnen til heling ligger i personen selv. Vårt fokus er at den enkelte har ressurser til å ta kontroll på eget liv. Dette innebærer at vi ikke driver med behandling, men har fokus på den enkelte sine ressurser.

Vi erstatter ikke, men er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Alle våre tilbud er gratis.

I menyen til venstre finner du ei oversikt over våre tilbud.