FOREBYGGENDE ARBEID

Vold og overgrep er en del av mange barn sin hverdag og oppvekst. Barn som blir utsatt for vold og overgrep vil kunne preges av disse erfaringene resten av livet. Det er en stor risiko for at barn som blir utsatt for overgrep blir utrygge og får redusert helse og livskvalitet også i voksen alder. Det er et samfunnsansvar og sørge for at barn vokser opp i gode og trygge omgivelser. Basert på forskning, erfaringer og råd fra overgrepsutsatte barn, viser det seg som svært viktig og gjøre temaet kjent på et tidlig tidspunkt. Det vi snakker om, kan vi gjøre noe med. Smiso Troms jobber med forebyggende arbeid, og ønske å kunne bidra bredt på det forebyggende feltet.

Foredrag

Mange yrkesgrupper, arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner ønsker mer informasjon og undervisning om incest/seksuelle overgrep, og ikke minst om sentret og dens arbeid. Vi kommer gjerne og holder foredrag om dette. Smiso ønsker å bidra til å øke kunnskap om overgrep, og konsekvensene det kan få. Ta kontakt om du/dere ønsker å få besøk av oss, slik at vi kan skreddersy et opplegg slik at det skal bli mest mulig matnyttig for de som tar kontakt.

Til barnehageansatte

Barna i fokus – vårt ansvar
De siste årenes media fokusering viser et skremmende bilde av overgrep mot barn. Nesten daglig ruller nye overgrepssaker over Tv skjermen. Vi kan lese om det i avisa eller høre om det på radio. Disse sakene ryster oss alle. Omfanget av seksuelle overgrep er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon definerer det som et av de største folkehelseproblemene vi har i dag. NOVA kom i 2016 med en ny rapport som viser at hver 7. jente, og hver 14 gutt i Norge har opplevd alvorlige seksuelle overgrep før fylte 18 år. Størstedelen av overgrepene er utført av noen som barnet kjenner. Vi vet at de fleste overgrep nettopp starter i barnehagealder, derfor ønsker vi å rette fokus mot barnehagene.

Smiso ønsker å tilby barnehageansatte i våre bidragskommuner et opplegg som heter «Hjertesamling»
Hjertesamling er en metode utviklet for å gi barn språk og verktøy til å fortelle om det som er vanskelig. Metoden er utviklet av barnehagelærer Mats Alexander Johansen i samarbeid med Smiso Troms. Det er et forebyggende arbeid mot vold og seksuelle overgrep. Samlingene er lagt opp etter 5 tema som alle er viktige trinn i utviklinga av språk og forståelse, som gjør det mulig for barn å si ifra. Vi anbefaler at en minst en gang i året går gjennom disse temaene, og gjør denne formen for samtaler og tema til en del av hverdagen i barnehagene sin profesjonelle praksis.
Tema i rekkefølge:

 • Berøringer
 • Følelser
 • Vennskap
 • Kroppen
 • Hemmeligheter

Barnehagene må stille med lokale, og organisere det praktiske rundt det å få samlet alle til et felles foredrag. Vi ønsker i utgangspunktet at det blir satt av to timer til dette.
Er dette noe barnehagene i din kommune ønsker, ta kontakt på telefon 77 65 20 44, eller Hjertesamling@smiso.no

Undervisning i grunnskolen

Smiso Troms har i flere år gitt tilbud til grunnskolen, primært 6. trinnet om forebyggende undervisning om blant annet temaet incest og seksuelle overgrep.

La oss snakke om det
Undervisningsopplegget Smiso bruker er utviklet av incestsentret i Vestfold. Det er evaluert av Tønsberg kommune og seniorrådgivere fra barneombudet, og kvalitetssikret av RVTS.

Våre mål for undervisningen er:

 • Å nå barn som lever i eller har opplevd seksuelle overgrep, og annen type familievold, slik at de kan få hjelp til stoppe det vonde de lever i, takle egne følelser, samt sette ord på og arbeide med det som de har opplevd. Redusere eventuelle seinskader.
 • Å forebygge at barn blir utsatt for seksuelle overgrep, og annen type familievold ved å bevisstgjøre og styrke barna sin kunnskap.
 • Å heve kompetansenivået hos lærere og andre som jobber med barn i forhold til dette temaet.
 • Å forhindre potensielle overgripere i framtiden, ved å snakke med barna om hvordan en person opplever det å bli utsatt for overgrep.
 • Å SYNLIGGJØRE FOR DE SOM FORGRIPER SEG PÅ BARN, AT VI ER UTE I SKOLENE OG INFORMERER BARN OM SEKSUELLE OVERGREP.

Undervisningen omfatter temaene:

 • Gode og vonde berøringer
 • Gode og vanskelige hemmeligheter
 • Kropp, sex og private områder
 • Seksuelle overgrep og incest
 • Skilsmisse, rus, vold, psykisk sykdom i hjemmet
 • Trygge voksne
 • Å være en beste venn

Etter undervisningen får barna foreldreskriv med seg hjem, hvor det står hva de har fått undervisning om.