Noe du lurer på? Ofte stilte spørsmål:

Hva gjør jeg om jeg vil anmelde en sak?
Kontakt politiet der du bor. Oversikt over politidistrikter og lensmannskontor finner du på politi.no. Husk at du kan kontakte politiet og drøfte saken din uten at den blir registrert, før du går til en eventuell anmeldelse.

Kan jeg få oppnevnt bistandsadvokat?
Her finner du litt informasjon om denne ordningen.

Er det jeg har opplevd «ille nok» til å få hjelp hos dere?
Vi rangerer aldri dine opplevelser, og tar utgangspunkt i din opplevelse av det som skjedde.

Gir dere tilbud til menn utsatt for seksuelle overgrep?
Ja, hos oss gir vi et tilbud til alle, uansett kjønn.

Er det naturlig å slite mange år etter et overgrep?
Det er normalt å ha utfordringer og problemer i etterkant av overgrep, og også mange år senere. Vi kaller det normale reaksjoner på unormale opplevelser.

Hva er normale senvirkninger etter seksuelle overgrep?
Noen typiske senvirkninger kan være angst, selvskading, spiseforstyrrelser, over- eller underseksualitet, bli trigget av lyder/lukter/lignende situasjoner, problemer med samliv, problemer med å stå i jobb og utdanning osv. Disse eksemplene på ulike senvirkninger kan også skyldes andre opplevelser enn seksuelle overgrep

Er det vanlig å slite med seksuallivet etter overgrep?
Det er en av de såkalte typiske senvirkningene, og er dine normale reaksjoner på det du har opplevd. Å snakke om det man har opplevd, kan være med på å hjelpe en til å få et bedre liv, og en bedre helse. Også den seksuelle helsen.

Kan jeg snakke med dere dersom jeg er pårørende til en utsatt?
Ja, vi tar imot alle utsatte og også pårørende og nærstående til utsatte. Pårørende og nærstående er ofte viktige personer i den utsattes liv, og vil ha stor betydning for hvordan den utsatte har det. Dessuten kan mange pårørende og nærstående ha mange spørsmål og utfordringer, knyttet til det å kjenne noen som er utsatt for seksuelle overgrep.

Kan jeg være anonym når jeg tar kontakt med dere?
Ja, det kan du. Du kan sende epost eller ringe til oss uten å fortelle hvem du er, eller hvor du bor. Hvis du derimot kommer på en samtale på senteret, vil du være nødt til å fortelle hvem du er. Men vi fører ikke journal, slik at det vi snakker om, blir mellom deg og den du snakker med her på senteret.

Jeg er en privatperson som er bekymret for hvordan et barn har det, hva gjør jeg?
Hvis du er bekymret for et barn, råder vi deg til å snakke med noen om det. Du kan kontakte oss, eller politi og/eller barnevernstjenesten der du bor. Saken kan drøftes helt anonymt, og du kan få råd og tips til hvordan du skal gå frem videre.

Jeg er ansatt i en barnehage og er bekymret for hvordan et barn har det, hva gjør jeg da?
Alle barnehager er pliktig til å ha etablert rutiner for varsling om mistanke eller bekymring, og håndtering av eventuell avdekking, dersom barn er utsatt for vold, seksuelle overgrep eller annen grov omsorgssvikt.
Vi anbefaler at du så snart som praktisk mulig drøfter saken med de andre på jobb, og at du også melder ifra om din bekymring til din overordnede. Noter ned din bekymring, og om mulig hvorfor og når den oppsto.
Dersom dere fortsatt er usikre på hva dere skal gjøre i saken, anbefaler vi at dere melder saken inn for Konsultasjonsteamet, som er lokalisert til Statens Barnehus i Tromsø, for råd og veiledning. Nærmere informasjon finner du her.

Jeg er ansatt på en skole, og er bekymret for en elev, hva gjør jeg da?
Alle kommuner, herunder skoler, er pliktig til å ha etablert rutiner for varsling om mistanke eller bekymring, og håndtering av eventuell avdekking, dersom barn er utsatt for vold, seksuelle overgrep eller annen grov omsorgssvikt.
Vi anbefaler at du så snart som praktisk mulig drøfter saken med noen andre på jobb, og at du også melder ifra om din bekymring til din overordnede. Noter ned din bekymring, og om mulig hvorfor og når den oppsto.
Dersom dere fortsatt er usikre på hva dere skal gjøre i saken, anbefaler vi at dere melder saken inn for Konsultasjonsteamet, som er lokalisert til Statens Barnehus i Tromsø, for råd og veiledning. Nærmere informasjon finner du her.