• Barn som løper

Informasjon

På disse sidene vil vi forsøke å gi et kort innblikk i noe av den kunnskapen som finnes om seksuelle overgrep, og følgende av overgrep.

Sidene er ment å gi lettfattelig informasjon, og vise til andre steder du kan finne utdypende informasjon om de ulike temaene.

Glemte minner

Livet, en gave vi alle har fått,
vi bør fylle det med noe godt
Med opplevelser, venner og kjærlighet
Med håp og med tillit og ærlighet

Men livet blir ikke alltid slik
noen liv fylles med svik
Svikene dukker opp dag, natt, kveld
Vi sviktes av andre, eller oss selv

Ett svik setter spor, preger livets gang
luften blir grumsete, plassen for trang
Vi forsvarer oss, lager beskyttende skall
Gir plass – lager avstand i alle fall

Jeg har levd i skallet lenge nå,
men vil kikke ut, vil prøve å forstå
Jeg er så redd for hva jeg finner,
vil, men tør ikke – glemte minner

Jeg ser det nå, skallet, minst to lag,
som beskytter, gir trygghet, gir lys av dag
Jeg trenger skallene, nå som før,
men kan kanskje klare å lage en dør?

Det innerste skallet, det knuser iblant
da blir alt mørkt og vondt, men sant
Det ytterste skallet, solid og trygt
Har funnet et kikkehull, ute er frykt

Hvorfor er nærhet så skremmende?
er det gamle sår som er hemmende?
gamle sår som ikke vil gro
Er de innbilte, eller ekte mon tro?

Var det noe jeg gjorde, signaler jeg sendte?
var det så galt, det som kanskje hendte?
Jeg sa ifra, men slo ikke hardt nok i bordet,
eller, var det så farlig dette han gjorde?

De glemte minnene, skumle og triste,
tror at det verste er alle som visste
Så lite ble gjort da jeg sa ifra.
jeg kan ikke være så mye verdt da?

TER