• Jente med skygge i ansikt

Avdekke overgrep

 • Jente med skygge i ansikt

Avdekke overgrep

Dersom du er bekymra for om et barn lever i en overgrepssituasjon, bør du snakke med noen. Du kan ta kontakt med Smiso om du ønsker råd eller veiledning.Det er svært sjelden at barn som lever i overgrep forteller dette til noen med ord, men ofte kan de gi oss andre hint som gjør at vi må reagere og undersøke nærmere. Husk at du kan være den som hjelper et barn ut av en vanskelig situasjonHvorfor forteller ikke barn om overgrep?

 • Minnet om overgrepene er avspalta eller uvirkelig.
 • Barnet frykter den voksne sin reaksjon.
 • Barnet frykter konsekvensene av å fortelle.
 • De er redde for å ikke bli trodd, forstått eller å få hjelp.
 • De føler seg forlegne, skamfulle, skyldbetynget eller skitne.
 • Barnet lever med trusler.
 • Barnet forstår intuitivt at det ikke skal fortelle.
 • Barnet har ikke ord.
 • Barnet ser ingen løsning.
 • Seksualiteten er tabubelagt i kulturen.
 • Ingenting skjedde!

Linker:
Her kan barn og unge på veiledning fra den offentlige helserapporten om hvordan å forholde seg ved vold og overgrep:Du kan også ta kontakt med Barnehuset her:Her kan du lese mer om barnevernet sin rolle ved mistanke om overgrep under samvær: