Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Troms

Smiso Troms gir tilbud til alle innbyggerne i Troms. Senteret er plassert i Tromsø, som er vår vertskommune. Vi er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Vi gir tilbud om hjelp til selvhjelp for å bearbeide opplevelser, hendelser og traumer, og til å finne sin egen vei videre.

Våre bidragskommuner får i tillegg til ovennevnte, tilbud om veiledning og bistand til offentlig og lokalt hjelpeapparat, samt primærforebyggende undervisning i barnehager og skoler.

Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ikke henvisning for å bruke våre tilbud.
Du kan være anonym når du tar kontakt med oss.
Alle våre tilbud er gratis, og både ansatte og gjester har taushetsplikt.

  • Jente på fjellet

VÅR FILOSOFI

Vi på Smiso mener seksuelle overgrep er et betydelig samfunnsproblem, og at den som utsettes, kan behøve hjelp til å lære seg å leve med historiene sine. Dette mener vi best gjøres ved at den overgrepsutsatte selv får definere eget behov. Samtalen er ett av flere viktige tilbud sentrene tilbyr.

De som kommer på senteret vårt, er gjester; det er den enkelte som selv velger å komme på besøk til oss. Vi som jobber her, blir tilsvarende gjester i den andres liv.

På Smiso er det den overgrepsutsatte som bestemmer, som får jobbe med seg selv i eget tempo og fortelle om det som er viktig å fortelle om, når den enkelte er klar til det. Det som deles, er den enkeltes valg, hverken mer eller mindre.

Det er ikke alltid når man har avtalt tid, at man kjenner behov for eller er sterk nok til å prate. Dersom motet til å stikke innom dukker opp helt plutselig, er det alltid noen som har litt tid på Smiso. Vi strekker oss langt for å være der når behovet dukker opp.

«Å finne håp om muligheter og frihet til å lære seg å leve med sine egne historier slik at det man har opplevd, ikke lenger blir til hinder for å leve det livet man har lyst til å leve.»

Denne setningen er med oss hver dag på senteret, i møtet med våre gjester, når tilbud blir planlagt og utviklet, når vi møter hjelpeapparat, ansatte og studenter. Den summerer opp hvordan vi tenker om overgrep, menneskemøtet og den evige troen på forandring og vekst dersom ressursene som hvert enkelt menneske har, plasseres i framsetet.

Målet er å lære å leve med historiene, ikke å glemme dem eller skyve dem foran seg. Erfaringene som har bidratt til setningen, er blitt delt med oss gjennom årene og påvirker setningen og bidrar dermed til å gjøre den foranderlig og levende. Erfaringene fra møtene med overgrepsutsatte vi har møtt, har også beveget og endret Smiso, på lik linje som den neste som kommer innom dørene også vil være med å påvirke til forandring. Smiso har vokst og utviklet seg gjennom menneskemøter og behov hos den enkelte.