• Barn holder godteri

Barn og unge

Tegn og symptomer

Under halvparten av barna som er utsatt for seksuelle overgrep, forteller dette til noen i nær tidsmessig tilknytning til overgrepet.

Det er viktig at de voksne som er rundt barn kan noe om tegn og signaler barn kan vise når de er eller har vært utsatt for overgrep.

Nedenfor vil du kunne lese om noen av disse. Det er viktig å være oppmerksom på at noen av disse symptomene kan dukke opp hos barn uten at de har vært utsatt.

De aller fleste signaler/reaksjoner kan handle om andre ting enn overgrep. Når man ser etter tegn til seksuelle overgrep, er det viktig å se etter kombinasjoner av uttrykk. Alle signaler må utforskes nærmere.

Seksuelt misbrukte barn kan også være symptomfrie og ikke signalisere noen ting.

Er du ung og ikke ønsker å kontakte oss kan du lære mer på ung.no

Barns uttrykksformer

 • De forteller om overgrep med reine ord
 • De kommer med antydninger eller doble budskap
 • De uttrykker seg gjennom tegning, merkelige skriverier, lek/adferd med seksuelt innhold og kroppsspråk.
 • Endring av adferd og sinnstilstand, og viser tegn til mistrivsel.
 • Når overgrep starter tidlig, kan barn ha hatt kontinuerlige problemer.

Barn sine fysiske tegn og signaler 

Små barn 0-2 år:

 • Angst under stell og bleieskift.
 • Generelt engstelige, klamrende, sutrende og sinte.
 • Gråtetokter og/eller panikkanfall.
 • Forstyrra søvnmønster.
 • Generelle tegn på mistrivsel.

Barn 3-5 år:

 • Forteller med ord.
 • Gir uttrykk for at det er noe de ikke tør, kan eller vil snakke om.
 • Smerter i mage og/eller hodet.
 • Smerter og sårhet i underliv (uten ytre tegn)
 • Problemer med tissing/avføring etter at de har blitt renslige.
 • Hyppige mareritt der barna blir paniske eller utilgjengelige for trøst.
 • Fjern og stirrende i perioder.
 • Fortvilelse, angst og depresjon.
 • Problemer med å spise. (Oralt: Mat som ligner)
 • Uvanlig hyppig seksualisert adferd

    Barn 6-12 år:

Symptomer som er nevnt overfor kan vedvare oppover i alder. I tillegg kan barn fra 6-årsalderen kunne gi uttrykk for følgende:

 • Psykisk vondt
 • Har ikke lyst til å leve, utrykker et vanskelig liv, eller truer med å ta sitt liv.
 • Sterk skam – og skyldfølelse kan oppstå og bidrar til at de isolerer seg fra andre barn.
 • Lukket, avflatet og mimikkfattige, innadvendte og deprimerte.
 • Aggressive, vanskelige og/eller hyperaktive.
 • Lærevansker (Fra milde konsentrasjonsproblemer til språkvansker – til å kunne virke kognitivt svekka uten å være det)
 • De kan pendle mellom ulike typer ekstrem adferd, for eksempel fra å være barnslig og klamrende til å være sinte og anklagende.
 • De kan bli uforutsigbare, høre stemmer, føle seg dirigert av fantasipersonligheter, ha lange perioder mer fjernhet, leve ut to ulike identiteter. Dette kan var barn som dissosierer, dvs splitter opp sin verden for å overleve.
 • Gjemmer seg, kanskje for å unngå stimuli som minner om overgrepssituasjonen.
 • La seg utnytte seksuelt.
 • Forvirring i kjønnsroller. Gutter som misbrukes av menn, kan føle seg som jenter. Mange av disse kan skjule dette ved å være utagerende. Noen blir redde for homofile, agiterer mot folk de oppfatter som homofile, eller frykter at de selv er homofile. Andre kan begynne å oppsøke menn og utsette seg for nye overgrep. Enkelte jenter som er utsatte vil ikke være jenter, og prøver å være gutter. Andre vil prøve å bli hyperfeminine. Noen kler seg utfordrende og sminker seg tidlig, ofte på en overdreven måte.
 • Hygieneproblemer: Nekter å dusje sammen med andre, ignorerer personlig hygiene, tvangsmessig opptatt av renhet.

Pubertet og ungdomsalder:

 • Tidlig seksuell debut, prostitusjon/promuskiøsitet/rusbruk.
 • Synkende skoleprestasjoner.
 • Kle seg og oppføre seg utfordrende.
 • Kriminalitet, eller fascinasjon for kriminelle.
 • Selvmordsfaren blir mer uttalt i denne aldersgruppa.
 • Selvskading/psykologisk selvskading.
 • Rømming fra hjem – spesielt fra hjem med overgrep.
 • Forgripe seg seksuelt på jevnaldrende eller yngre barn.
 • Spiseforstyrrelser, fortrinnsvis bulimi
 • Tydeligere/mer utvikla dissosiasjonsymptomer (som skildra for aldrsgruppa 6-12 år)
 • Angst og tvangslidelser, depresjon og psykoser.

    

Seinskader

Vi presenterer her noen eksempler på seinskader etter incest eller andre seksuelle overgrep. Dette er eksempler. Det vil si at noen kan ha seinskader som ikke er nevnt her.

 • Utrygghet.
 • Manglende tillit.
 • Liten tro på egen mestring/lavt selvbilde.
 • Kroppslige problemer, muskelspenninger, særlig i mage, underliv og kjeve.
 • Energitap og dårlig immunforsvar.
 • Selvskading og destruktivitet.
 • Spiseforstyrrelser.
 • Psykiske problemer og psykosomatiske tilstander.
 • Vanskeligheter med egen kropp, nærhet og seksualitet.
 • Vanskeligheter med grensesetting ved eksempelvis sinne og selvoppofrelse.
 • Skam og skyldfølelse.
 • Rastløshet og konsentrasjonsvansker.
 • Depresjon, angst og sosial angst.
 • Annerledesfølelse.
 • Identitetsforvirring og redsel for å bli gal.
 • Isolasjon.
 • Stort kontrollbehov.
 • Problemer med opplevelsen av egen kjønnsrolle.
 • Hallusinasjoner.
 • Søvnvansker og mareritt.
 • Følelse av å være skitten, ekkel, ødelagt og/eller pervers.
 • Bagatellisering av overgrep.
 • Ønske om å forsvinne og dødslyst.
 • Tendens til å bli utsatt igjen.
 • Utvikling av overgrepsadferd og en aggressiv, konfliktskapende væremåte.
 • Dissosiative lidelser og hukommelsesproblemer.
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)