Selvhjelp

Senteret arbeider etter ideologien «hjelp til selvhjelp». Prinsippet er at den enkelte selv skal jobbe seg ut av offerrollen. Det er stort fokus på friskhetstenking, og å ta eget ansvar for å komme gjennom den prosessen det er for at overgrep ikke skal bli et livsfokus videre.

Ideologien

Selvhjelp er å ta tak i egne evner, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for eget liv og selv styre det i den retningen en ønsker. Selvhjelp er en jobb du gjør for deg selv, men du trenger andre mennesker for å få det til.

Målsettingen med selvhjelp

Målet er å oppnå en bedre hverdag. Det grunnleggende for deltakeren blir å våge å gå fra å være mottaker av hjelp til å ta aktivt tak i eget liv. Dette fører til mobilisering av styrke og kraft som igjen gir kontroll og øker selvtillit.

Spørsmålet er; Hvordan komme videre? – Ikke; Hvorfor har jeg det så ille?

Selvhjelpprosessen

Ressursene ligger i den enkelte. Hver og en har med seg verdifull kunnskap, og initiativet kommer innenfra.

Å våge å ta en sjanse er å miste fotfeste en liten stund.
Å ikke ta en sjanse er å miste seg selv.
– Søren Kierkegaard-

Selvhjelpsgruppe

Arbeidet i en selvhjelpsgruppe baserer seg på kommunikasjon om tanker, følelser og erfaringer deltakerne har.

Selvhjelpsgrupper tar utgangspunkt i deltakerne sine felles problem og behov. Deltakerne velger å arbeide sammen for å nå personlige mål. I en selvhjelpsgruppe opplever en at det blir satt i gang en gjensidig prosess der deltakerne styrker hverandre til å våge å delta i den videre utviklingen.

Alle deltakerne skriver under på gjensidig taushetsplikt.

Dersom du ønsker å delta i en selvhjelpsgruppe, meld din interesse til en av de ansatte.