Styret

For mer informasjon om valg og oppretting av styret, se vedtektene våre.

Styret per i dag

  • Jens Johan Hjort, Styreleder
  • Brage Solund, Nestleder
  • Lene Sivertsen, Daglig leder, Sekretær
  • Johanne Lunde, Vertskommunens representant
  • Ann Kirsti Gamst, Styremedlem
  • Tove Skredlund, Styremedlem
  • Hanne Stenvåg, Vararepresentant
  • Vanja Terentieff, Vararepresentant