Ideologi

Vi arbeider etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».

Vi ønsker å være et sted hvor enkeltmennesket kan være trygg, samt møte forståelse og varme. Et sted hvor de slipper å spille roller, noe som mange utsatte gjør for å føle seg akseptert. Et sted hvor de kan få hjelp til å finne ord på det de har vært utsatt for, fri seg fra «offer» -rollen, vinne tilbake egenverd og selvrespekt. Gjennom å møte likesinnede, dele felles erfaringer, samt hjelpe og støtte hverandre frem mot å lære seg å leve med sin egen historie. Et sted hvor de kan lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep, og dermed få muligheten til å gjøre noe selv for å bedre egen livssituasjon.