Praktisk støtte

Vi blir gjerne med deg til lege, advokat, politi, Nav, eller andre instanser i hjelpeapparatet om du har behov for det.