Informasjonsarbeid

Senteret driver ulike typer utadrettet virksomhet

  • Kurs/undervisning for mange ulike faggrupper og utdanningsinstitusjoner
  • Veiledning
  • Forebyggende arbeid i barnehager og barneskole.
  • Informasjon om senteret