Gruppetilbud

Støttegrupper
Det å delta i ei støttegruppe er både krevende og givende. Å møte andre som har vært i samme situasjon som en selv kan virke veldig normaliserende – man er ikke annerledes, slik man har følt seg i mange år.

Det blir opprettet gruppe ved behov/etterspørsel.

I en selvhjelpsgruppe kan hver enkelt få mulighet til å:

  • Treffe andre som har opplevd mye av det samme som dem selv
- JEG ER IKKE ALENE
  • Høre at andre har reagert og følt på lignende måte som en selv
- JEG ER NORMAL
  • Motta støtte og aksept fra gruppen
- JEG ER VERDIFULL
  • Delta i et fellesskap og gi støtte til andre
- JEG HAR MYE Å GI
  • Bryte tausheten og fortelle om følelser og erfaringer en har behov for å snakke om
- NÅ VIL JEG IKKE TIE LENGER
  • Snakke om følelser som skyld og skam
- DET ER IKKE JEG SOM SKAL BÆRE SKYLDEN
  • La seg inspirere av andres styrke
- VI ER STERKE
  • Gradvis sortere følelser og «rydde i sitt eget hode», i sitt eget tempo
- JEG RESPEKTERER MEG SELV OG MINE REAKSJONER