Forebyggende arbeid

SMISO Troms sitt forebyggende arbeid omhandler undervisning/opplysningsarbeid, samarbeidsmøter, deltakelse i ulike fora med det offentlige hjelpeapparatet og forelesninger.