Informasjon til fagpersoner

Vi gir tilbud om gratis undervisning for alle typer faggrupper både på og utenfor sentret. Vi gir også gratis råd og veiledning. Det kan skje via telefon, e-post eller utenfor sentret. Vi kan diskutere konkrete og anonyme saker, eller overgrepsproblematikk generelt. Vår erfaring er at noen fagfolk synes at det er vanskelig å jobbe med overgrepsutsatte voksne, ungdom, barn og pårørende til disse.

Smiso Troms har som målsetting å være med på å øke kompetansen om incest og seksuelle overgrep. Vi ser på forebygging som en viktig del av vårt arbeid.

Nedenfor finner du link til standardskjema for å levere inn bekymringsmelding til barnevernet.

Skjema for bekymringsmelding til barnevernet