Tilbud

Lavterskeltilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet
Er du selv utsatt for seksuelle overgrep, eller er du en nærstående til en som er utsatt? Eller ønsker du kanskje bare mer kunnskap om incest/seksuelle overgrep. Da kan et senter mot incest og seksuelle overgrep være et alternativ for deg å kontakte.

Sentrene er et lavterskeltilbud og de er åpne ”for alle”. Dette innebærer at det ikke er behov for henvisning fra lege eller annet offentlig hjelpeapparat for å ta kontakt med et senter. Personer utsatt for incest og seksuelle overgrep, deres pårørende og offentlige etater står fritt til å kontakte hvilket senter i landet de ønsker.

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og overtar derfor ikke for de offentlige tjenestene. Brukere kan velge om de vil benytte seg av sentrenes tilbud og / eller andre tjenester i det offentlige hjelpeapparatet. Dersom en bruker ved et senter vurderes å ikke være i stand til å kunne nyttiggjøre seg av tilbudene sentrene representerer, vil vedkommende veiledes i å oppsøke egnet tilbud, som f.eks innenfor den psykiske helsetjenesten.

Ta gjerne kontakt med oss for informasjon.