Vårt tilbud
 
»  For utsatte
»  For pårørende og foresatte
»  For yrkesgrupper
 
Emner
 
»  Mistanke om overgrep
»  Hva er incest/seksuelle overgrep?
»  Hvem kan hjelpe
»  Om selvhjelp
»  Nyttige lenker
 
Om senteret
 
»  Forsiden
»  Medarbeidere
»  Styret
»  Våre åpningstider
»  Kontakt oss
»  Bilder fra senteret
»  Om oss
 
Finn SMISO-senter
 

Vi er del av ett nettverk av sentere over hele landet. Finn ditt SMISO-senter her.

 
SMISO har også egen Facebook-side.
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no

Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende:
Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

Alarmtelefon for barn og unge:
www.116111.no | Tel: 116 111

De du møter på sentret

Det er normalt å reagere når det er skjedd noe unormalt. Eller at livet stopper opp når minner om noe som har skjedd deg tidligere dukker opp. På SMISO har vi plass til hele deg – i ditt eget tempo.
Kanskje har legen din eller politiet anbefalt at du oppsøker oss. Mulig har du funnet oss på nettet, eller fått informasjon via en venn om at det finnes hjelp i nærheten. Kanskje grubler du litt på om du tør gå opp trappa vår, og vi skjønner at den kan være lang. Derfor er det viktig for oss å fortelle litt om hva som skjer inne på et Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep. Vi er opptatt av å avmystifisere overgrepsproblematikken. Fordi at det er det som er fremmed for oss som trigger angsten for å oppsøke hjelp.

Trygghet
Vi forstår at det kan oppstå mange underlige bilder på netthinna om hva som skjuler seg bak den trygge jerndøra vår. Jerndøra er også et symbol på trygghet. Bak døra vår er du helt trygg. Her kan ingen se deg, ingen kan oppsøke deg og ingen vet at du er her. Alle som kommer over vår dørterskel pålegges taushetsplikt, det gjelder selvfølgelig også deg.

 

Inngangen vår ligger diskret til, og det er ingen prangende skilt på utsiden. Her inne kan du finne mot til å gå ut av jerndøra igjen. Noen med en langt bedre livskvalitet enn før. Det som er vårt mål er å hjelpe deg til å hjelpe deg selv. Å hjelpe deg til å gjenvinne kraften i ditt liv, slik at du kan gå oppreist videre.

 

Telefonen
Mange vil foretrekke å ringe oss først på 77 65 20 44. Den første telefonen er den klart vanskeligste, men vi stiller ingen krav til deg. Du trenger ikke si hva du heter eller hvor du kommer fra. Du bestemmer hva vi skal snakke om. Når du ringer forstår vi automatisk hvorfor du ringer, og vi kan gjerne bli litt kjent først med å prate litt om vær og vind. Du kan også ringe om du lurer på noe, har en venn som er utsatt, eller om du jobber i skole- eller helsevesen. Vi kan veilede deg i alt innen incest- og overgrepsproblematikk.

 

Personalet
I dag er det 8 personer som arbeider på SMISO Troms, lokalisert i Tromsø. 3 menn og 5 kvinner. Teamet er flerfaglig sammensatt for å kunne yte deg hjelp på så mange områder som mulig. Vi er ikke så opptatt av titler, men innenfor senteret finner du sosionom, miljøarbeider, barnevernspedagog, folk som er spesialtrente i livskriser, familieterapeut og annen terapeutisk kompetanse. I tillegg har noen av oss som jobber her førstehånds kjennskap til det å være utsatt. Når vi ikke jobber rent klinisk med samtaler er vi ute og underviser. Alt fra barn til fagfolk av alle slag. Vi yter gjerne hjelp til dine pårørende om det kan være ønskelig.

 

Vi er flerfaglige fordi erfaringer viser at hos mennesker som har vært utsatt for overgrep og som opplever at livet har stoppa opp, kan ha kaos på mange områder i livet. Vansker i relasjoner, vansker med å være en god forelder, vansker med økonomi, problemer i jobb og skole, angst eller rett og slett problemer med å leve videre. Du finner bilder av de ansatte på smiso.no.

 

Når vi tar imot deg
Når du kommer deg over dørstokken, eller vi har møtt deg på et annet sted og tatt deg med til senteret, vil den som tar imot deg snakke med deg om utfordringene du står overfor. Her kan vi tilpasse et opplegg for deg, som tjener deg aller best. Du skal hele tiden føle deg trygg og ivaretatt, og vi vil lytte oss inn til hva du trenger mest. Så begynner man ofte å gå i samtaler med en veileder – en ekspert på problematikken. I begynnelsen kanskje ukentlige samtaler, etter hvert noe sjeldnere. Vi starter prosessen sammen med deg – mot en bedre livskvalitet.

 

Vi rangerer ikke overgrep hos oss. Det finnes ingen overgrep som er verre eller mildere enn andre. Vi tar utgangspunkt i din opplevelse av det som har skjedd. Saken din trenger ikke være anmeldt eller trenger ikke være ny av dato. Vi tenker at noen unnlater å oppsøke oss fordi de tenker at det som har skjedd dem ikke er alvorlig nok til å oppsøke hjelp. Slik er det ikke; en gutt i puberteten som har blitt berørt på feil sted til feil tid, kan få like store plager som en kvinne som er overfallsvoldtatt. Vår jobb er å ta deg på alvor, og gjøre vårt beste for at du skal føle deg sett, hørt, forstått og godt tatt imot.


Fellesskap
Du vil oppdage at du ikke er alene om å ha det vanskelig. I en annen del av senteret vil du – om du ønsker - etter hvert få kontakt med andre som er i samme situasjon som deg. Folk som har gått den samme tunge veien som deg. De andre vil intuitivt forstå hvorfor du er der, slik at du ikke trenger å fortelle om deg selv. Kanskje er det i denne delen av senteret best å prioritere vennskap og felles interesser. Ha den gode samtalen. Vi ønsker med dette at du blir en del av et fellesskap, og her kan du delta på samtalegrupper, turer, temakvelder, filmkvelder og aktiviteter. Her er det latter og moro, musikk, bøker og filmer til utlån. Det ser nesten ut som et hvilket som helst hjem i denne delen av senteret vårt.


Det er mange andre ting vi kan gjøre for deg. Vi kan være et bindeledd i hjelpeapparatet ditt. Vi kan hjelpe deg å navigere i NAV-systemet. Vi kan hjelpe deg å politianmelde saken din om du vil, men mest av alt hjelpe deg – eller veilede deg til å hjelpe deg selv. Det vi kaller hjelp til selvhjelp. Den hjelpen som ofte er den beste på lang sikt. Vi kan ikke med et trylleslag endre livet ditt, men vi kan veilede deg godt på vei. Vi lover i alle fall å gjøre vårt aller beste for at du skal få en bedre livskvalitet.

 

Ring oss på 776 52044 eller mail oss på post@smiso.no

 

Hilsen staben på SMISO Troms.

Kalender
 
Åpningstider 2018
Nye åpningstider
 
Aktuelt
 
Vi møter stadig oftere på barn som har vært på nett
Vi møter stadig oftere på barn som har vært på nett fra de var veldig små/unge, og definitivt ikke er utstyrt med tilstrekkelig digital dømmekraft. Som man kan lese i denne saken, rammes også barn som ikke er på nett. Europol advarer: Eksplosjon av hendelser med utpressing på nett: 7-åringer utsettes for overgrep En ny trend viser at barn som i utgangspunktet ikke er på nett også bli utsatt for seksuelle overgrep der. 20. JUNI 2017 KL. 11.32 DEL PÅ FACEBOOK (Dagbladet): Europol - EUs byrå for politisamarbeid - har sendt ut en advarsel om nett-tvang og utpressing av barn. Politiet melder at antallet episoder hvor barn tvinges og utnyttes på nett, i form av digital utpressing av nakenbilder eller penger, har eksplodert de siste årene. Overgrepene skjer ofte gjennom såkalt «webcam blackmailing», der barna blir presset på web-kamera, skriver Europol i en pressemelding. I en rapport utgitt mandag avsløres det at det blant ofrene finnes barn helt ned i sjuårsalderen som målrettet blir utnyttet på nett. Alvorlige konsekvenser for mange En annen trend Europol har sett er gjerningspersonens ønske om at barna som utpresses inkluderer andre barn i bilder og video. Det kan være søsken eller jevnaldrende. Dette fører da til at de barna som i utgangspunktet ikke er på internett også kan være ofre for overgrep på nett. Barna som utsettes for dette kan få psykologiske problemer, og det skal være flere tilfeller hvor barn har skadet seg og vist tegn til selvmord etter slike hendelser. Antallet overgrep som meldes inn til politiet er få, skriver de. Dette fordi ofrene ikke ønsker å vise de krenkende bildene, eller fordi ofrene selv ikke vet at de er utsatt for overgrep på nett. To hovedgrunner Ifølge politiet har lovovertrederne to hovedgrunner når de går målrettet inn for å utnytte et barn. Det kan være seksuell interesse for barna, hvor målet med utpressingen er å anskaffe seg overgrepsmateriale, som bilder og video av barnet. Det kan også være et ønske om et fysisk møte utenfor nettet. Et annet motiv kan være av økonomisk interesse, hvor målet er å sitte igjen med økonomisk vinning etter utpressingen. Hovedtyngden av ofrene hvor overgrep eller overgrepsmateriale er målet, er jenter (84 prosent). Mens gutter utgjør 53 prosent. Når økonomisk vinning er hovedmålet, er det oftest gutter som er målgruppen. Her er det snakk om 32 prosent gutter og 2 prosent jenter. Ifølge Europol er dette en relativt ny trend innen seksuelle overgrep på nettet. #Say No-kampanje Råd mot utpressing på nett: * Ikke del mer, og ikke betal noe * Se etter hjelp, du er ikke alene *Bevar beviser og ikke slett noe *Stopp kommunikasjonen og bloker personen *Rapporter det til politiet Kilde: Europol Denne utviklingen bekymrer, og Europol i samarbeid med «European law enforcement community» annonserer derfor en #Say NO-kampanje. Målet med kampanjen er å gi informasjon til de som har og kan bli utsatt for slike nett-overgrep. Den skal også understreke viktigheten av å melde i fra. - Å beskytte våre barn er en av de viktigste oppgavene for rettsystemet i Europa og i hele verden. I Europol er vi forpliktet til å håndtere enhver trussel mot våre barn og bringe rettferdighet til alle som skader dem, sier Rob Wainwright, direktør i Europol.
Etter Hemsedal saken
Saken om de tre mennene som ble frifunnet for gjengvoldtekt, aktualiserer debatten rundt prosessen utsatte kvinner og menn, jenter og gutter opplever når de skal anmelde seksuelle overgrep? Hva skjer når jeg anmelder? Hvordan blir livet mitt frem til en mulig rettsak? Blir utsatte forberedt godt nok på hva som møter en? Dette mener vi på SMISO Troms v/daglig leder noe om – hør intervjuet her
» Vis nyhetsarkiv
 
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media