Vårt tilbud
 
»  For utsatte
»  For pårørende og foresatte
»  For yrkesgrupper
 
Emner
 
»  Mistanke om overgrep
»  Hva er incest/seksuelle overgrep?
»  Hvem kan hjelpe
»  Om selvhjelp
»  Nyttige lenker
 
Om senteret
 
»  Forsiden
»  Medarbeidere
»  Styret
»  Våre åpningstider
»  Kontakt oss
»  Bilder fra senteret
»  Om oss
 
Finn SMISO-senter
 

Vi er del av ett nettverk av sentere over hele landet. Finn ditt SMISO-senter her.

 
SMISO har også egen Facebook-side.
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no

Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende:
Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

Alarmtelefon for barn og unge:
www.116111.no | Tel: 116 111

Incestsentrene i Norge

Vi ønsker så inderlig at våre barn skal fortelle oss når noe skjer, aller mest de hyggelige prosaiske tingene som hverdagslykker og mestringsopplevelser, men også når det skjer ting som ikke er enkle eller fine, ja til og med skadelige, ubehagelige og intenst ekle.

Publisert: 24.09.2014


Hvorfor skal barn fortelle til noen når de utsettes for trakassering eller overgrep? Hvordan skal de fortelle om noe de ikke selv har et språk for? Hvordan skal en slik samtale foregå, hva skal barnet begynne med, hvem av de voksne skal barnet fortelle det til?

Støttesentrene underviser hver eneste dag i skoleklasser, og gir barn og unge et "enkelt" språk som kan brukes til å sette mange slags grenser, se adferd i andre og en selv, og ikke minst skille mellom hva som faktisk er ok og hva som ikke er greit. Å snakke om livet der man er, om normalitet og det vanskelige, betinger også å snakke om viktige grenser alle mennesker må sette for seg selv, og for andre.

Handlingskompetanse er et ord som er meget dekkende for undervisningen og forebyggingen, da en faktisk lærer barn og unge å bruke den kompetansen de naturlig besitter, kanskje uten å være klar over det, men som er en del av det å være et nysgjerrig menneske.

Sentrene utvikler seg stadig på forebyggingssiden, der en dessverre ikke alltid har mulighet for å forebygge det første overgrepet, men kanskje forhindre det andre, eller det tredje. I undervisningen som foregår over hele landet, avdekkes det – både heldigvis og dessverre, seksuelle overgrep, trakassering på nett, vold i nære relasjoner og annen grunnleggende utrygghet i mange fasetter.

Forskjellen sentrene utgjør, er den at det som avdekkes og forebygges, skjer i trygge rammer og med trygge voksne til stede. Mange barn og unge har fått en helt ny start eller endring på livet, som en følge av sentrenes undervisningsopplegg.

Vi vet at senskader etter overgrep kan ødelegge mange liv, bryte ned familier, knuse relasjoner og påføre mennesker livslange utfordringer. Undervisning av barn og unge kan redusere senskadene, gjøre senvirkningene til å leve med, og produsere friskere voksne. Nye trygge voksne.

Senteret i vestfold har vært en banebryter og pioner i dette viktige arbeidet, og lagt ned en enorm innsats for å sette forebygging på dagsorden, i barnehagen og grunnskolen. Ikke bare har de betydd mye for barn og unges liv, men de er daglig en motivasjonsfaktor og faglig inspirator for andre støttesenter over hele landet.
Kalender
 
Burgeronsdag
onsdag 21. juni
Vi har nye åpningstider
Vi har nye åpningstider på SMISO fra 1. oktober
Vaffelfredag – en hyllest til vaffelen, trivsel og sosial samvær.
Fredager 2015
 
Aktuelt
 
Etter Hemsedal saken
Saken om de tre mennene som ble frifunnet for gjengvoldtekt, aktualiserer debatten rundt prosessen utsatte kvinner og menn, jenter og gutter opplever når de skal anmelde seksuelle overgrep? Hva skjer når jeg anmelder? Hvordan blir livet mitt frem til en mulig rettsak? Blir utsatte forberedt godt nok på hva som møter en? Dette mener vi på SMISO Troms v/daglig leder noe om – hør intervjuet her
Kompetanseteamet er et regionalt tverrfaglig og tverretatlig team som skal gi råd og veiledning i saker som omhandler barn og unge som krenker seksuelt. Hvem
Hvem kan henvende seg? Alle i Nord-Norge som gjennom sin yrkesutøvelse følger opp barn og ungdommer som har begått seksuelle krenkelser. Hva teamet kan bidra med? Teamet vil gi veiledning og råd knyttet til utredning, risikovurdering, behandling og annen oppfølging.
Les mer
» Vis nyhetsarkiv
 
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media