Vårt tilbud
 
»  For utsatte
»  For pårørende og foresatte
 
Emner
 
»  Mistanke om overgrep
»  Hva er incest/seksuelle overgrep?
»  Hvem kan hjelpe
»  Om selvhjelp
»  Nyttige lenker
 
Om senteret
 
»  Forsiden
»  Medarbeidere
»  Styret
»  Våre åpningstider
»  Kontakt oss
»  Bilder fra senteret
»  Om oss
 
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no

Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende:
Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold

Andre kilder til informasjon og veiledning

Hvor du kan henvende seg for mer informasjon, eller ved mistanke om overgrep.

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Klikk deg inn på ditt lokale Statens Barnehus for mer informasjon.

http://www.statensbarnehus.no/

 

Fagtidsskriftet "Ikke Stikká"
Fagfolk kan kontakte Støttesenteret mot Incest i Oslo, for abonnement på fagtidsskriftet "Ikke Stikká": http://www.sentermotincest.no/

Tilbud
 
»  Foredrag
»  Undervisning
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media