Vårt tilbud
 
»  For utsatte
»  For pårørende og foresatte
»  For yrkesgrupper
 
Emner
 
»  Mistanke om overgrep
»  Hvem kan hjelpe
»  Om selvhjelp
»  Nyttige lenker
 
Om senteret
 
»  Forsiden
»  Medarbeidere
»  Styret
»  Våre åpningstider
»  Kontakt oss
»  Bilder fra senteret
»  Om oss
 
Finn SMISO-senter
 

Vi er del av ett nettverk av sentere over hele landet. Finn ditt SMISO-senter her.

 
SMISO har også egen Facebook-side.
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no

Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende:
Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

Alarmtelefon for barn og unge:
www.116111.no | Tel: 116 111

Hva er incest/seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep er fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn eller voksnes seksuelle integritet, og overfor barn ofte begått av en tillitsperson.

Når en trekkes inn i seksuelle handlinger som man ikke er moden for, samtykker til eller forstår, regnes det som seksuelle overgrep.

 

Fra vårt ståsted er det viktig å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder på overgriper og den som har opplevd overgrep. I tillegg skiller ikke vi på hvilke seksuelle handlinger som er utført eller hvor lenge overgrepene har pågått.

 

Juridiske definisjoner av seksuelle overgrep

Den del av straffeloven som omhandler seksuelle overgrep har vært gjenstand for store endringer, slik at en og samme handling kan hete, defineres og straffes forskjellig alt etter når den er begått, og det kan også være forskjellig foreldelsesfrist for samme forhold alt etter når handlingen er begått og overfor hvem og hvilken alder den utsatte hadde når overgrep/-ene ble begått.

 

I gjeldende straffelov benyttes begreper som

  • Seksuell atferd, som innebærer blotting, visning av pornografi eller "grisesnakk" og annet.
  • Seksuell handling, som innebærer fysisk kontakt. Beføling av intime kroppsdeler som bryster og kjønnsorgan.
  • Seksuell omgang, som innebærer fysisk kontakt og penetrering oralt, vaginalt eller analt med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan. Samleie.

 

I tillegg brukes begrepet voldtekt.

 

Incest er et begrep som ikke brukes eksplisitt i eksisterende straffelov, men det er spesielt fremhevet som straffbart å ha seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, hvor slektning defineres som biologisk eller adopterte etterkommere. Den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, kan straffes på samme måte som slektning, men er ikke en slektning i juridisk sammenheng. Samleie mellom søsken har en egen mindre omfattende bestemmelse.

 

Incest kan da sies å være fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.

 

 

Senvirkninger etter overgrep

Det er flere senvirkninger etter seksuelle overgrep, og siden vi alle er forskjellige, takler vi overgrepene på ulike måter. Det finnes noen fellestrekk, ut over individuelle reaksjoner og virkninger.

 

Barn er spesielt sårbare når de utsettes for seksuelle overgrep, blant annet fordi tidlige erfaringer i barnets liv danner grunnlag for hvordan barnet senere oppfatter seg selv. Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan ha et sammensatt og utydelig symptombilde, som igjen kan være vanskelig å skille fra symptomer som følge av andre traumatiske hendelser det har vært utsatt for.

 

Tre forhold ved overgrepssituasjonen kan danne grunnlag for å si noe om alvoret ved handlingen og dermed gi forståelse for i hvilken grad den utsatte blir skadet på kort og lengre sikt.

 

  • For det første er det forhold som kjønn, alder, når overgrep startet og sluttet, og om den utsatte har et nært forhold til overgriperen eller ei.
  • For det andre er det forhold ved selve overgrepet; hvor lenge overgrepet har foregått, alvoret ved handlingen som om det ble benyttet tvang, om vedkommende ble fysisk skadet og om overgrepet ble opplevd som smertefullt eller skremmende.
  • For det tredje er det forhold i familien, særlig om den utsatte har blitt beskyttet, lyttet til og trodd da overgrepet ble oppdaget.

 

 


 

 

Kalender
 
Åpningstider 2018
Nye åpningstider
 
Aktuelt
 
Vi møter stadig oftere på barn som har vært på nett
Vi møter stadig oftere på barn som har vært på nett fra de var veldig små/unge, og definitivt ikke er utstyrt med tilstrekkelig digital dømmekraft. Som man kan lese i denne saken, rammes også barn som ikke er på nett. Europol advarer: Eksplosjon av hendelser med utpressing på nett: 7-åringer utsettes for overgrep En ny trend viser at barn som i utgangspunktet ikke er på nett også bli utsatt for seksuelle overgrep der. 20. JUNI 2017 KL. 11.32 DEL PÅ FACEBOOK (Dagbladet): Europol - EUs byrå for politisamarbeid - har sendt ut en advarsel om nett-tvang og utpressing av barn. Politiet melder at antallet episoder hvor barn tvinges og utnyttes på nett, i form av digital utpressing av nakenbilder eller penger, har eksplodert de siste årene. Overgrepene skjer ofte gjennom såkalt «webcam blackmailing», der barna blir presset på web-kamera, skriver Europol i en pressemelding. I en rapport utgitt mandag avsløres det at det blant ofrene finnes barn helt ned i sjuårsalderen som målrettet blir utnyttet på nett. Alvorlige konsekvenser for mange En annen trend Europol har sett er gjerningspersonens ønske om at barna som utpresses inkluderer andre barn i bilder og video. Det kan være søsken eller jevnaldrende. Dette fører da til at de barna som i utgangspunktet ikke er på internett også kan være ofre for overgrep på nett. Barna som utsettes for dette kan få psykologiske problemer, og det skal være flere tilfeller hvor barn har skadet seg og vist tegn til selvmord etter slike hendelser. Antallet overgrep som meldes inn til politiet er få, skriver de. Dette fordi ofrene ikke ønsker å vise de krenkende bildene, eller fordi ofrene selv ikke vet at de er utsatt for overgrep på nett. To hovedgrunner Ifølge politiet har lovovertrederne to hovedgrunner når de går målrettet inn for å utnytte et barn. Det kan være seksuell interesse for barna, hvor målet med utpressingen er å anskaffe seg overgrepsmateriale, som bilder og video av barnet. Det kan også være et ønske om et fysisk møte utenfor nettet. Et annet motiv kan være av økonomisk interesse, hvor målet er å sitte igjen med økonomisk vinning etter utpressingen. Hovedtyngden av ofrene hvor overgrep eller overgrepsmateriale er målet, er jenter (84 prosent). Mens gutter utgjør 53 prosent. Når økonomisk vinning er hovedmålet, er det oftest gutter som er målgruppen. Her er det snakk om 32 prosent gutter og 2 prosent jenter. Ifølge Europol er dette en relativt ny trend innen seksuelle overgrep på nettet. #Say No-kampanje Råd mot utpressing på nett: * Ikke del mer, og ikke betal noe * Se etter hjelp, du er ikke alene *Bevar beviser og ikke slett noe *Stopp kommunikasjonen og bloker personen *Rapporter det til politiet Kilde: Europol Denne utviklingen bekymrer, og Europol i samarbeid med «European law enforcement community» annonserer derfor en #Say NO-kampanje. Målet med kampanjen er å gi informasjon til de som har og kan bli utsatt for slike nett-overgrep. Den skal også understreke viktigheten av å melde i fra. - Å beskytte våre barn er en av de viktigste oppgavene for rettsystemet i Europa og i hele verden. I Europol er vi forpliktet til å håndtere enhver trussel mot våre barn og bringe rettferdighet til alle som skader dem, sier Rob Wainwright, direktør i Europol.
Etter Hemsedal saken
Saken om de tre mennene som ble frifunnet for gjengvoldtekt, aktualiserer debatten rundt prosessen utsatte kvinner og menn, jenter og gutter opplever når de skal anmelde seksuelle overgrep? Hva skjer når jeg anmelder? Hvordan blir livet mitt frem til en mulig rettsak? Blir utsatte forberedt godt nok på hva som møter en? Dette mener vi på SMISO Troms v/daglig leder noe om – hør intervjuet her
» Vis nyhetsarkiv
 
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media