Vårt tilbud
 
»  For utsatte
»  For pårørende og foresatte
»  For yrkesgrupper
 
Emner
 
»  Mistanke om overgrep
»  Hvem kan hjelpe
»  Om selvhjelp
»  Nyttige lenker
 
Om senteret
 
»  Forsiden
»  Medarbeidere
»  Styret
»  Våre åpningstider
»  Kontakt oss
»  Bilder fra senteret
»  Om oss
 
Finn SMISO-senter
 

Vi er del av ett nettverk av sentere over hele landet. Finn ditt SMISO-senter her.

 
SMISO har også egen Facebook-side.
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no

Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende:
Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

Alarmtelefon for barn og unge:
www.116111.no | Tel: 116 111

Hva er incest/seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep er fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn eller voksnes seksuelle integritet, og overfor barn ofte begått av en tillitsperson.

Når en trekkes inn i seksuelle handlinger som man ikke er moden for, samtykker til eller forstår, regnes det som seksuelle overgrep.

 

Fra vårt ståsted er det viktig å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder på overgriper og den som har opplevd overgrep. I tillegg skiller ikke vi på hvilke seksuelle handlinger som er utført eller hvor lenge overgrepene har pågått.

 

Juridiske definisjoner av seksuelle overgrep

Den del av straffeloven som omhandler seksuelle overgrep har vært gjenstand for store endringer, slik at en og samme handling kan hete, defineres og straffes forskjellig alt etter når den er begått, og det kan også være forskjellig foreldelsesfrist for samme forhold alt etter når handlingen er begått og overfor hvem og hvilken alder den utsatte hadde når overgrep/-ene ble begått.

 

I gjeldende straffelov benyttes begreper som

  • Seksuell atferd, som innebærer blotting, visning av pornografi eller "grisesnakk" og annet.
  • Seksuell handling, som innebærer fysisk kontakt. Beføling av intime kroppsdeler som bryster og kjønnsorgan.
  • Seksuell omgang, som innebærer fysisk kontakt og penetrering oralt, vaginalt eller analt med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan. Samleie.

 

I tillegg brukes begrepet voldtekt.

 

Incest er et begrep som ikke brukes eksplisitt i eksisterende straffelov, men det er spesielt fremhevet som straffbart å ha seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, hvor slektning defineres som biologisk eller adopterte etterkommere. Den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, kan straffes på samme måte som slektning, men er ikke en slektning i juridisk sammenheng. Samleie mellom søsken har en egen mindre omfattende bestemmelse.

 

Incest kan da sies å være fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.

 

 

Senvirkninger etter overgrep

Det er flere senvirkninger etter seksuelle overgrep, og siden vi alle er forskjellige, takler vi overgrepene på ulike måter. Det finnes noen fellestrekk, ut over individuelle reaksjoner og virkninger.

 

Barn er spesielt sårbare når de utsettes for seksuelle overgrep, blant annet fordi tidlige erfaringer i barnets liv danner grunnlag for hvordan barnet senere oppfatter seg selv. Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan ha et sammensatt og utydelig symptombilde, som igjen kan være vanskelig å skille fra symptomer som følge av andre traumatiske hendelser det har vært utsatt for.

 

Tre forhold ved overgrepssituasjonen kan danne grunnlag for å si noe om alvoret ved handlingen og dermed gi forståelse for i hvilken grad den utsatte blir skadet på kort og lengre sikt.

 

  • For det første er det forhold som kjønn, alder, når overgrep startet og sluttet, og om den utsatte har et nært forhold til overgriperen eller ei.
  • For det andre er det forhold ved selve overgrepet; hvor lenge overgrepet har foregått, alvoret ved handlingen som om det ble benyttet tvang, om vedkommende ble fysisk skadet og om overgrepet ble opplevd som smertefullt eller skremmende.
  • For det tredje er det forhold i familien, særlig om den utsatte har blitt beskyttet, lyttet til og trodd da overgrepet ble oppdaget.

 

 


 

 

Kalender
 
Burgeronsdag
onsdag 21. juni
Vi har nye åpningstider
Vi har nye åpningstider på SMISO fra 1. oktober
Vaffelfredag – en hyllest til vaffelen, trivsel og sosial samvær.
Fredager 2015
 
Aktuelt
 
Etter Hemsedal saken
Saken om de tre mennene som ble frifunnet for gjengvoldtekt, aktualiserer debatten rundt prosessen utsatte kvinner og menn, jenter og gutter opplever når de skal anmelde seksuelle overgrep? Hva skjer når jeg anmelder? Hvordan blir livet mitt frem til en mulig rettsak? Blir utsatte forberedt godt nok på hva som møter en? Dette mener vi på SMISO Troms v/daglig leder noe om – hør intervjuet her
Kompetanseteamet er et regionalt tverrfaglig og tverretatlig team som skal gi råd og veiledning i saker som omhandler barn og unge som krenker seksuelt. Hvem
Hvem kan henvende seg? Alle i Nord-Norge som gjennom sin yrkesutøvelse følger opp barn og ungdommer som har begått seksuelle krenkelser. Hva teamet kan bidra med? Teamet vil gi veiledning og råd knyttet til utredning, risikovurdering, behandling og annen oppfølging.
Les mer
» Vis nyhetsarkiv
 
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media