Vårt tilbud
 
»  For utsatte
»  For pårørende og foresatte
»  For yrkesgrupper
 
Emner
 
»  Hva er incest/seksuelle overgrep?
»  Hvem kan hjelpe
»  Om selvhjelp
»  Nyttige lenker
 
Om senteret
 
»  Forsiden
»  Medarbeidere
»  Styret
»  Våre åpningstider
»  Kontakt oss
»  Bilder fra senteret
»  Om oss
 
Finn SMISO-senter
 

Vi er del av ett nettverk av sentere over hele landet. Finn ditt SMISO-senter her.

 
SMISO har også egen Facebook-side.
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no

Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende:
Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

Alarmtelefon for barn og unge:
www.116111.no | Tel: 116 111

Mistanke om seksuelle overgrep

Slik går du frem ved mistanke om seksuelle overgrep:

  • Antatt overgriper må ikke konfronteres med mistanken, før anmeldelse. Dette på grunn av fare for bevisforspillelse.
  • Sikre at du ikke er alene med din mistanke. Du kan henvende deg til nærmeste overordnede, eller ringe ditt lokale hjelpeapparat for å drøfte saken anonymt.
  • Noter ned når du fikk mistanken og hva den besto i. Fortsett å føre notater etter hvert som du observerer eller snakker med barnet. Notatene kan bli helt nødvendige i en rettssak eller barnevernssak.
  • Dersom barnet forteller selv, så skal det oppfordres til å fortelle fritt uten press. Husk og skriv ned detaljer og uttalelser så "ordrett" som mulig. Beskriv i tillegg barnets sinnstilstand. Du kan spørre når overgrepet/hendelsen skjedde siste gang.
  • Hvis overgrepet nettopp har skjedd, innen 72 timer, er det viktig å sikre biologiske spor. Ta kontakt med lege eller politi umiddelbart! Barnet må ikke dusje/vaske seg. Klær oppbevares tørt og hver for seg. Pakk klærne inn i papir, ikke i plast.
  • Barnehage, skole, SFO o.l. skal ikke avvente situasjonen, men omgående kontakte kommunens barnevernstjeneste og eventuelt politiet.


Kilde: Konsultasjonsteamet i Helseregion Nord.

Spesielt for helsepersonell
Helsepersonelloven pålegger helsepersonell å gi beskjed til barnevernet, ved mistanke om overgrep jmfr. § 33.


Se også:
Barnevernloven
Helsepersonelloven

Kalender
 
Burgeronsdag
onsdag 21. juni
Vi har nye åpningstider
Vi har nye åpningstider på SMISO fra 1. oktober
Vaffelfredag – en hyllest til vaffelen, trivsel og sosial samvær.
Fredager 2015
 
Aktuelt
 
Etter Hemsedal saken
Saken om de tre mennene som ble frifunnet for gjengvoldtekt, aktualiserer debatten rundt prosessen utsatte kvinner og menn, jenter og gutter opplever når de skal anmelde seksuelle overgrep? Hva skjer når jeg anmelder? Hvordan blir livet mitt frem til en mulig rettsak? Blir utsatte forberedt godt nok på hva som møter en? Dette mener vi på SMISO Troms v/daglig leder noe om – hør intervjuet her
Kompetanseteamet er et regionalt tverrfaglig og tverretatlig team som skal gi råd og veiledning i saker som omhandler barn og unge som krenker seksuelt. Hvem
Hvem kan henvende seg? Alle i Nord-Norge som gjennom sin yrkesutøvelse følger opp barn og ungdommer som har begått seksuelle krenkelser. Hva teamet kan bidra med? Teamet vil gi veiledning og råd knyttet til utredning, risikovurdering, behandling og annen oppfølging.
Les mer
» Vis nyhetsarkiv
 
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media