Vårt tilbud
 
»  For pårørende og foresatte
»  For yrkesgrupper
 
Emner
 
»  Mistanke om overgrep
»  Hva er incest/seksuelle overgrep?
»  Hvem kan hjelpe
»  Om selvhjelp
»  Nyttige lenker
 
Om senteret
 
»  Forsiden
»  Medarbeidere
»  Styret
»  Våre åpningstider
»  Kontakt oss
»  Bilder fra senteret
»  Om oss
 
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no

Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende:
Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold

Temakvelder

Det er mange aspekter ved å være utsatt. Temakveldene er fòra der aktuelle tema som hvordan det er å møte rettsvesenet, mareritt, sex, spiseforstyrrelser og selvskading tas opp.

Vi bruker to ulike måter å ha temakveldene på. Vi har personer fra ulike instanser som kommer og snakker om hvilken jobb de gjør, og hvordan de jobber i forhold til utsatte.

 

Den andre måten vi har temakvelder på, er at vi snakker om hvordan det er å være utsatt i et forum. En av de ansatte på sentret legger frem forskning eller viten om et aktuelt tema, og vi snakker om dette.

 

Temaer som har vært oppe på denne måten har vært bla mareritt, et tema som vil bli tatt opp igjen, da det er en av seinskadene som er vanlig etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

Vi hører på hva brukerne våre er opptatt av, og prøver å sette sammen temakvelder etter ønsker.

Ta kontakt om du har forslag til tema.

Aktiviteter
 
»  Aktivitetskvelder
»  Sosiale kvelder
 
Tilbud
 
»  Samtaler
»  Gruppetilbud
»  Stikk innom
»  Praktisk støtte
 
Kalender
 
Åpningstider 2018
Nye åpningstider
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media