Min fálaldagat
 
»  Gillájeddjiide
»  Oapmahaččaide
 
Fáttát
 
»  Jus vároha seksuálalaš illásteami
»  Doarjjaguovddážat Norggas
»  Mii lea inseasta/seksuálalaš illásteapmi?
»  Gii sáhttá veahkehit
»  Iešveahkeheami birra
»  Ávkkálaš liŋkkat
 
Guovddáža birra
 
»  Ovdasiidu
»  Mielbargit
»  Stivra
»  Govat guovddážis
»  Mii doallat dábálaččat rabas buot árgabeivviid
»  Váldde oktavuođa
»  Min birra
 
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-poasta: post@smiso.no

Birrajándora doarjjatelefovdna inseastagillájeddjiide ja oapmahaččaide: Ruoná nummar: 800 57 000. Vestfold inseastaguovddáš vástida.

Fidnojoavkkuide

Deaivvadat go olbmuiguin iežat barggu čađa geat leat vásihan seksuálalaš illásteami?

Don soaittát leat oahpaheaddji, dearvvašvuođabargi, advokáhtta dahje eará. Sáhttá leat nu ahte dárbbašat rávvagiid ja bagadallama das movt galggat láhttet gillájeaddji ektui.

Logaldallan
Olu fidnojoavkkut ja bargobáikkit háliidit eambbo dieđuid ja oahpahusa inseastta/seksuálalaš illásteami birra ja guovddáža doaimma birra. Mii boahtit áinnas doallat logaldallama dan birra. SMISO háliida buoridit máhtu illástemiid ja daid váikkuhusaid birra, fágajoavkkuid dáfus geat deaivvadit inseastagillájeddjiiguin iežaset barggus.
Oahpahus studeanttaide ja oahpaheddjiide
Mii fállat oahpahusa inseastta ja mánáid seksuálalaš illásteami birra studeanttaide.
Loga eambbo
Eará gáldut gos oažžu dieđuid ja bagadallama
Geainna sáhtát váldit oktavuođa jus háliidat eambbo dieđuid, dahje jus várohat illásteami.
Loga eambbo
Fálaldat
 
»  Logaldallan
»  Oahpahus studeanttaide ja oahpaheddjiide
»  Eará gáldut gos oažžu dieđuid ja bagadallama
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media