Min fálaldagat
 
»  Oapmahaččaide
»  Fidnojoavkkuide
 
Fáttát
 
»  Jus vároha seksuálalaš illásteami
»  Doarjjaguovddážat Norggas
»  Mii lea inseasta/seksuálalaš illásteapmi?
»  Gii sáhttá veahkehit
»  Iešveahkeheami birra
»  Ávkkálaš liŋkkat
 
Guovddáža birra
 
»  Ovdasiidu
»  Mielbargit
»  Stivra
»  Govat guovddážis
»  Mii doallat dábálaččat rabas buot árgabeivviid
»  Váldde oktavuođa
»  Min birra
 
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-poasta: post@smiso.no

Birrajándora doarjjatelefovdna inseastagillájeddjiide ja oapmahaččaide: Ruoná nummar: 800 57 000. Vestfold inseastaguovddáš vástida.

Gillájeddjiide

Lea dábálaš reageret go vásiha juoidá mii ii leat dábálaš!

Seksuálalaš illásteami váikkuhusat sáhttet boahtit máŋga jagi maŋŋel go illásteapmi dáhpáhuvai. Oallugiidda lea hástalus máhcahit fámu iežas eallima badjel maŋŋel go lea vásihan illástemiid. Don sáhtát nagodit dahkat dan!

Fertet leat deavdán 16 jagi jus galggat sáhttit geavahit guovddáža fálaldagaid.

Ságastallan ja bagadallan
Mii fállat ságastallamiid bargiiguin. Singuin beasat humadit ráfis ja muosis. Sáhtát muitalit iežat historjjá ja váttisvuođaid birra, ja dáinnalágiin oažžut buoret ipmárdusa ja vejolašvuođa sáhttit ulbmillaččat bargat iežainat.
Loga eambbo
Doarjjajoavkkut
Lea sihke lossat ja buorre oassálastit doarjjajoavkkus. Sáhttá leat veahkkin normalisereme áššiid go beassá deaivat earáid geat leat seamma dilis – go oaidná ahte ii leat akto, nu go soaitá dovdan máŋga jagi
Loga eambbo
Doaimmat
Mii fállat olu iešguđetlágan doaimmaid nu go dáiddaterapiija, filbmaeahkediid, lášmmohallama, sosiála eahkediid ja fáddáeahkediid. Muhtun daid iešguđetge fálaldagaid dáfus fertet leamaš geavaheaddjin guovddážis muhtun áigodaga ovdal go beasat oassálastit.
Loga eambbo
Fina min luhtte
Rabasáiggiid siskkobealde sáhtát guovlalit min luhtte vaikko goas. Sáhtát fitnat juhkame gáfe/deaja, deaivat earáid, lohkat girjji, geahččat filmma, leat mielde iešguđetge doaimmain dahje dušše vuoiŋŋastit oadjebas ja jaskes báikkis. Guovddážis lea stohpu, vuoiŋŋastallančiehka ja doaibmalatnja maid sáhtát geavahit.
Praktihkalaš doarjja
Don sáhtát oažžut soapmása mis iežat mielde doaktára, advokáhta, politiija, oadjokantuvrra dahje eará veahkkeapparáhta instánssaid lusa jus leažžá dárbu.
Doaimmat
 
»  Fáddáeahkedat
»  Doaibmaeahkedat
»  Sosiála eahkedat
»  Filbmaeahkedat
 
Fálaldat
 
»  Ságastallan ja bagadallan
»  Doarjjajoavkkut
»  Doaimmat
»  Fina min luhtte
»  Praktihkalaš doarjja
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media