Min fálaldagat
 
»  Gillájeddjiide
»  Fidnojoavkkuide
 
Fáttát
 
»  Jus vároha seksuálalaš illásteami
»  Doarjjaguovddážat Norggas
»  Mii lea inseasta/seksuálalaš illásteapmi?
»  Gii sáhttá veahkehit
»  Iešveahkeheami birra
»  Ávkkálaš liŋkkat
 
Guovddáža birra
 
»  Ovdasiidu
»  Mielbargit
»  Stivra
»  Govat guovddážis
»  Mii doallat dábálaččat rabas buot árgabeivviid
»  Váldde oktavuođa
»  Min birra
 
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-poasta: post@smiso.no

Birrajándora doarjjatelefovdna inseastagillájeddjiide ja oapmahaččaide: Ruoná nummar: 800 57 000. Vestfold inseastaguovddáš vástida.

Oapmahaččaide

Sáhttá leat lossat leat soapmása oapmahaš gii lea vásihan seksuálalaš illásteami/inseastta, leaččat dál váhnen, viellja, oabbá, guoibmi dahje ustit. Muhto dus lea dehálaš rolla gillájeaddji eallimis!

Fáddáeahkedat
Fáddáeahkedat leat forat gos áigeguovdilis fáttát nu go deddon, sex, borranváttut ja iešnádjan váldojit ovdan. Mii lágidit fáddáeahkediid oapmahaččaide juohke čavčča ja giđa.
Loga eambbo
Joavkkut guimmiide/váhnemiidda
Nu go gillájeaddji ge, de soaittát don nai guhte leat váhnen dahje guobimi dárbbašit deaivvadit earáiguin seamma dilis. Oallugiin leat jearaldagat maidda eai gávnna vástádusa, ii ge leat oktage geas jearrat. Doarjjajoavkkus beassá soapmásiin hupmat dáid áššiid birra.
Loga eambbo
Fálaldat
 
»  Fáddáeahkedat
»  Joavkofálaldat
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media