Vårt tilbud
 
»  For utsatte
»  For pårørende og foresatte
»  For yrkesgrupper
 
Emner
 
»  Mistanke om overgrep
»  Hva er incest/seksuelle overgrep?
»  Om selvhjelp
»  Nyttige lenker
 
Om senteret
 
»  Forsiden
»  Medarbeidere
»  Styret
»  Våre åpningstider
»  Kontakt oss
»  Bilder fra senteret
»  Om oss
 
Finn SMISO-senter
 

Vi er del av ett nettverk av sentere over hele landet. Finn ditt SMISO-senter her.

 
SMISO har også egen Facebook-side.
SMISO
Tel: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no

Døgnåpen støttetelefon for incestutsatte og pårørende:
Grønt nummer: 800 57 000. Betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

Alarmtelefon for barn og unge:
www.116111.no | Tel: 116 111

Hvem kan hjelpe

Krisesenteret for Tromsø og omegn
Krisesenteret for Tromsø og omegn er et døgnåpent tilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner.
Les mer
Bekymringsmelding.
Hvis du er bekymret for et barns utvikling eller omsorg, kan du ta kontakt med barneverntjenesten i den kommunen hvor barnet bor. Du kan melde via telefon eller brev.
Privatpersoner kan melde saker anonymt til barnevernet. Det betyr at de varsler barnevernet om at de er bekymret for et barn, men ønsker at deres egen identitet holdes hemmelig for den familien det gjelder

Les mer
Familievernkontoret
Familievernkontoret på hjemstedet ditt kan være en etat som kan hjelpe deg. Vi vil her gi en liten beskrivelse av hvilken hjelp et familievernkontor kan gi, slik at du kan vurdere om denne etaten kan hjelpe deg med de problemene du trenger hjelp til.
Les mer
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord
Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er et tilbud til fagpersoner og virksomheter som i sitt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk.
Les mer
Lege
Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.
Les mer
Psykiatrien
Om du har et barn som har behov for psykologhjelp kan PP-tjenesten kanskje være et sted du kan søke hjelp hos.
Les mer
NAV
Det overordnede mål for virksomheten skal være å tilrettelegge forholdene for at befolkningen kan oppleve trivsel, velferd og sosial / økonomisk trygghet.
Les mer
Helsetilsynet
Helsetilsynet fikk ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten fra 1. januar 2003.
Les mer
Rettsvesenet


<< forrige   | 1 
2 
 | neste >>
Kalender
 
Burgeronsdag
onsdag 21. juni
Vi har nye åpningstider
Vi har nye åpningstider på SMISO fra 1. oktober
Vaffelfredag – en hyllest til vaffelen, trivsel og sosial samvær.
Fredager 2015
 
Aktuelt
 
Etter Hemsedal saken
Saken om de tre mennene som ble frifunnet for gjengvoldtekt, aktualiserer debatten rundt prosessen utsatte kvinner og menn, jenter og gutter opplever når de skal anmelde seksuelle overgrep? Hva skjer når jeg anmelder? Hvordan blir livet mitt frem til en mulig rettsak? Blir utsatte forberedt godt nok på hva som møter en? Dette mener vi på SMISO Troms v/daglig leder noe om – hør intervjuet her
Kompetanseteamet er et regionalt tverrfaglig og tverretatlig team som skal gi råd og veiledning i saker som omhandler barn og unge som krenker seksuelt. Hvem
Hvem kan henvende seg? Alle i Nord-Norge som gjennom sin yrkesutøvelse følger opp barn og ungdommer som har begått seksuelle krenkelser. Hva teamet kan bidra med? Teamet vil gi veiledning og råd knyttet til utredning, risikovurdering, behandling og annen oppfølging.
Les mer
» Vis nyhetsarkiv
 
 
Webdesign og utvikling av Kontakt Media